Termine

20.08. – 20.08.2022

Aufbau-Kurs

49757
Vrees

Mehr →

27.08. – 27.08.2022

Aufbau-Kurs

9545
Wängi

Mehr →

02.09. – 03.09.2022

Basis-Kurs

07774
Dornburg-Camburg

Mehr →

09.09. – 10.09.2022

Basis-Kurs

6335
Thiersee

Mehr →

17.09. – 17.09.2022

Aufbau-Kurs

9545
Wängi

Mehr →

23.09. – 24.09.2022

Basis-Kurs

72525
Münsingen

Mehr →

30.09. – 01.10.2022

Basis-Kurs

3200
Helsinge

Mehr →

08.10. – 08.10.2022

Aufbau-Kurs

72525
Münsingen

Mehr →

14.10. – 15.10.2022

Basis-Kurs

3185
Schmitten

Mehr →

11.11. – 12.11.2022

Basis-Kurs

9545
Wängi

Mehr →

18.11. – 19.11.2022

Basis-Kurs

72525
Münsingen

Mehr →

25.11. – 26.11.2022

Basis-Kurs

8320
Mårslet

Mehr →

03.12. – 03.12.2022

Sitzschulung

CH-62363
Richenthal

Mehr →